Innebandy

Historikk

IL Hødd Innebandy er ei nyetablert undergruppe i IL Hødd. Innebandygruppa hadde oppstart med treningar for barn hausten 2020 og blei ein del av Hødd våren 2021. Pådrivaren for å etablere gruppa var John Vartdal med god hjelp og støtte frå Tomas Trogstad i Norges Bandyforbund og andre frivillege i innebandygruppa.

Innebandy er i rask vekst i Møre og Romsdal, med ei tredobling av medlemmer dei siste tre åra. Målt i spelelisensar er berre fotball og handball større i Noreg. Hausten 2020 var turen komen for introduksjon av innebandy i Ulsteinvik. Målet med å opprette innebandygruppa er å kunne gje eit tilbod av innebandy til born, unge og vaksne i Ulstein og omegn.

Treningar for born

Innebandygruppa består førebels av 1.-4. klassingar som trenar kvar fredag ettermiddag kl. 16-17 i Ulstein Arena denne våren. Det har vore stor aktivitet og interesse for treningane i ei stadig veksande gruppe. I treningane fram mot sommaren vil gruppa derfor delast i to med same treningstid og stad, 1.-2. klasse og 3.-4. klasse. Dette tilbodet er eit lågterskeltilbod som i hovudsak skal vere for gøy og moro.

Vidare satsing

Planane for 2021 er å utvide treningstilbodet for barn og unge, både i form av meir treningstid, men også for fleire aldersgrupper. Det er også planar om oppretting av eit seniorlag med eigne treningstider. Det er i tillegg ønske om å få på plass eit tilbod om paraidrett (EL-innebandy). På lengre sikt er målet å opprette eit juniorlag, dele seniorlaget i ei damegruppe og ei herregruppe, og arrangere ulike typar cupar og kampar i seriespel.

Styret i innebandygruppa

John Vartdal, Styreleiar
Odd Egil Holta
Liv Elise Fugelsnes
Niki Abassian

Kontaktinformasjon 

 

 

 

 

John Vartdal
Telefonnummer: 46653311
E-post: leiar.hoddinnebandy@gmail.com