HøddPodden

HøddPodden- ein podcast av IL Hødd- for liten og stor. Kven er vi, kva gjer vi og kva rolle har vi i lokalsamfunnet? I HøddPodden får du dykka djupare inn i verda til IL Hødd, der vi også tek eit unikt innblikk bak kulissane. Programleiarane Anett og Iselin vil by på mykje variert innhald.

Gjennom HøddPodden får du høyre engasjerande samtalar med spanande gjestar og tema, som alt frå gruppene sitt arbeid og aktivitet, idrettslege prestasjonar, portrett intervju, moglegheiter og barrierar i fleiridrettslag, samfunnsviktige tema, mm. Gjennom gjesteopptredenar frå spennande profilar (store som små) får du eit innblikk i kva som driv IL Hødd og alle dei som står på for å halde hjula i gong, og kva betydning det har for lokalsamfunnet.

Bli med på reisa med HøddPodden og få med deg inspirerande historier, innsiktsfulle diskusjonar og kanskje til og med nokon overraskande innslag og gjestar. Du kan høyre HøddPodden på Spotify og Youtube (video).

Klikk på lenka under, og finn episoda du ønskjer å høyre/ sjå.