Styredokument

Du kan sjå idrettslaget sine styremøteprotokollar ved å klikke på lenkeknappen under. Protokollane vert lagde ut etter at styret har godkjent dei.

Godkjenning av av ein protokoll skjer ved neste og førstkomande styremøte. Det betyr at ein protokoll frå januar vert tilgjengeleg i til dømes mars.