Visjon og verdiar

VISJON

LITEN, MEN STOR

Hødd skal famne både topp og breidde, og vere ein samfunnsutviklar i Ulstein og regionen.

Hødd har vist at ein med små ressursar kan kome inn i toppfotballen og vere der over lang tid. Lokal forankring og idrettsutøvarar har vore og vil vere ein viktig suksessfaktor.

 

VERDIGRUNNLAG

STOLT
I Hødd er vi stolte av klubben, prestasjonane og aktiviteten. Vi viser dette gjennom stor entusiasme, engasjement og respekt for kvarandre.

AUDMJUK
Gjennom ”Hødd-ånda” er hardt arbeid, folkeskikk og ærleg spel ein viktig del av grunnfjellet.

INKLUDERANDE
I Hødd tek vi vare på alle og fellesskapet gjev oss styrke. I samarbeid med andre klubbar, næringsliv og det offentlege skal vi utvikle klubben vidare.