Årsmøte

Årsmøtet er klubben si høgaste myndigheit og blir halde kvart år i mars månad. 

Innkalling til årsmøtet vert annonsertheimesida til idrettslaget, i sosiale medium, på nettsidene til handball, fotball og turngruppa, i tillegg til lokalavisa og på Facebook. 

Årsmøtet legg grunnlaget for klubben si verksemd og styret sitt arbeid. Alle som har eit ønske om å vere med på å bestemme kva klubben skal gjere, og korleis den skal drivast, bør delta på årsmøtet. 

Under finn du innkalling og protokoll til årsmøta.