Bli medlem

Flesteparten av medlemmene i IL Hødd er aktive barn og ungdomar, men det er også mange støttemedlemmar. Alle kan bli medlem i IL Hødd- gamal eller ung, aktiv eller ikkje.

Sjølv om majoriteten av medlemmane i IL Hødd er barn og ungdomar, så har vi også fellesskap og aktivitetar for vaksne, som til dømes fjellturar i regi av trimgruppa.

Korleis bli medlem i IL Hødd

For å bli medlem i IL Hødd må du registrere deg og betale via nif.no. Ein må også vere registrert som medlem for å kunne stemme ved årsmøtet.

Bli medlem eller forny medlemskapet

Alle idrettslag er pålagde å bruke eit medlemssystem som er godkjent av NIF, og IL Hødd bruker medlemssystemet klubbAdm. Her skal medlemskontingent betalast. Krav om eit godkjent medlemssystem kjem fordi idretten skal ha orden og kontroll på talet på medlemmer, og kven som er medlem. Du kan gå direkte til KlubbAdmin ved å klikke på knappelenka under.

Utmelding

Dersom du ikkje ønskjer å vere medlem i IL Hødd, så må du melde frå om dette skriftleg. For å unngå betale medlemsavgift for nytt år, må du melde deg ut innan desember i noverande år.

I IL Hødd har æresmedlemmane gratis medlemsskap,