Organisasjonsplan

Under årsmøtet i IL Hødd den 18. mars 2021, vart det eit stort fleirtal for oppstart av ei ny gruppe i IL`et og då innebandy. Det er sendt søknad til idrettsforbundet om opptak av IL Hødd innebandy i særforbundet. Når denne kjem på plass vil organisasjonplanen til IL Hødd sjå ut som på biletet over.