Høddlova

For å sikre at alle idrettslag har ei lov som til ei kvar tid samsvarer med NIF sitt regelverk, så har NIF vedteke ei eiga lovnorm for idrettslag. Lovnorma som gjeld for IL Hødd; Høddlova, finn du ved å klikke på knappelenka under.

Lovnorma inneheld eit minimum av det alle idrettslag må ha i si lov. NIF har utarbeidd ei oversikt over gjeldande lovnorm, og ein eigen rettleiar til lovnorma. Du kan lese meir om lovnorma på NIF sine eigne nettsider her.

Høddlova er også IL Hødd sine vedtekter.