Temakveld om organisering av fleiridrettslag

Styret i IL Hødd har invitert Geir Moholt frå idrettskretsen til å snakke om organisering av fleiridrettslag. Temakvelden er for alle som er valt inn i styre- og gruppestyre, utval, komitéar og tilsette i IL Hødd.

Dato: Onsdag 11. mai
Tid: 18.00- 20.30
Stad: Høddvollhuset

Målet for kvelden er å skape ei betre felles forståing om drift og organisering av idrettslag, der ein bl.a. kjem inn på tema som styrearbeid, organisasjonsplan, økonomiarbeid, lovverk, kontroll- og valkomité, lovutval, mm. Vi ønskjer at flest mogleg stiller på temakvelden.

Gå til lenka under for påmelding.

Helsing styret i IL Hødd