Temakveld om organisering av fleiridrettslag

Styret i IL Høddd ønskjer alle med ulike verv i klubben velkomen til temakvelden “organisering av fleiridrettslag”. Geir Moholt frå idrettskretsen kjem til Høddvoll for å halde innlegget.

Dato: Osndag 10.05.23
Tid: 18.00- ca. 20.00
Stad: Klubbhuset på Høddvoll

Idretten har vore meir og meir byråkratisert med fleire krav til lovar og reglar. Vi  ønskjer å leggje til rette for at alle gruppene i klubben, og alle med ulike verv har same forståing  for korleis organisere eit fleiridrettslag.

Blant anna vil vi  få nyttige tips og erfaringsdeling på korleis vi som klubb kan organisere oss internt- på ein enkel og fornuftig måte.