Turnhallen på Skeide
Frå tunrhallen på Myra der det har vore mange konkurransar og ikkje minst treningar opp gjennom åra.

Ny turnhall på Høddvoll stadion

Kvifor ny turnhall på Høddvoll stadion?

 • Aukande antal turnarar i Hødd Turn ( 376 pr 01.01.19)
 • Betre helse og miljø for brukaren.
 • Fasilitere topp og breidde samstundes.
 • Nok plass til å drive «effektiv» opplæring av 2 grupper på 30 gymnastar pr gruppe.
 • Rom for eigen utvikling og spesialisering av toppgymnastar i landslagsklasse.
 • Arena for konkurransar og oppvisning.
 • Attraktiv for samlingar og andre inntektsgivande tiltak
 • (Kretsturnstevnet 2019 gav 250.000 I overskudd I Ulsteinhallen.)
 • Attraktiv for ein heil region som einaste klubb med eigne lokale mellom Trondheim og Bergen
 • Industrihallen på Skeide er for liten og ufullstendig som turnhall. (Sjå bilde)
 • Tunge apparat og matter kan ikkje flyttast til  andre hallar I kommuna.