MOT FOREDRAG

IL Hødd oppmodar lagleiarar og trenarar til å møte på dette MOT foredraget. «It takes a village to rase a child», og som idrettslag er vi ei stor og viktig arena og aktør for å skape tryggheit og inkludering i lokalsamfunnet.

Dette er eit førebyggjande og haldningsskapande arbeid. Foredraget skapar betre forståing og kunnskap som er viktig for oss når vi møter barn og ungdom i IL Hødd.