Give A Job

Vi inviterer næringsliv og frivillige lag/ organisasjonar til den store moglegheits- og rekrutteringsdagen Give A Job 2023 i Ørsta

Dato: Tysdag 24. januar 2023
Tid:    12.30- 20.00
Stad: Ørsta Kulturhus

Give A Job er ei utvida jobbmesse og rekrutteringsdag for bedrifter, flyktningar, og frivillige lag/ organisasjonar på Søre Sunnmøre. Målet er rekruttering av arbeidskraft og frivillige, bryte barrierar og fordommar, relasjonsbygging, og meir mangfald og inkludering.

Give A Job med Arne Hjeltnes som konferansier har vore arrangert fleire gongar rundt om i landet og bidrege til at fleire unytta ressursar i samfunnet har fått seg jobb og- eller blitt engasjert i lag/ organisasjonar.

IL Hødd er svært glad for å vere ei av medarrangørane til Give A Job. Vi ønskjer å vere ei viktig aktør i lokalsamfunnet og i førebygging av utanforskap, barnefattigdom, uhelse, mm.

Dette er eit berekraftig tiltak og ei vinn vinn situasjon; Næringsliv treng arbeidskraft, frivilligheita treng frivillige og arbeidsledige treng jobb.

 

Det vert servering av 3-rettars middag, program med fagleg påfyll og tilføring av ny og nyttig kunnskap.  Takk til Sparebanken Møre som har sponsa Give A Job med kr. 50.000,-

Det er gratis å delta. Vi sjåast!