Årsmøte IL Hødd

Velkomen til årsmøte i IL Hødd

Dato: Måndag 06. mars
Tid: 19.00
Stad: Høddvoll (klubbhuset)

Valnemda si innstilling er ikkje klar enno, men vert lagt ut i si heilheit når denne føreligg.

Saksliste med dokument finn du i lenke under

 

Hovudstyret i IL Hødd