ÅRSMØTE IL HØDD 2022

Hovudstyret i IL Hødd inviterer til årsmøte onsdag 16. mars kl. 18.00, på Høddvollhuset

Saksliste

 1. Godkjenne dei som har røysterett
 2. Velje dirigent(ar)
 3. Velje protokollfører(e)
 4. Velje to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Handsame innkallinga
 6. Handsame sakliste
 7. Handsame forretningsorden
 8. Handsame idrettslagets årsberetning, inkludert gruppeårsmeldingar
 9. Handsame
  • Idrettslagets rekneskap i revidert stand
  • Styrets økonomiske beretning
  • Kontrollutvalet si beretning
  • Beretning frå engasjert revisor
 10. Handsame forslag og saker
  • Endring av Hødd lova
  • Heidersmerke- orienteringssak til årsmøte
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  • Vedta ny organisasjonsplan med ny undergruppe (innebandy)
 14. Foreta val for styre, komitear og utval:
 15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets rekneskap

Du finn alle dokument til årsmøtet i lenka under.