ÅRSMØTE IL HØDD 2021

Hovudstyret i IL Hødd inviterer til årsmøte torsdag 18. mars kl. 18.00 i Aulaen på Ulstein vidaregåande skule.

Grunna smitteverntiltak og retningslinjer må ein ved fysisk deltaking melde seg på via IdrettenOnline. Dei som ønskjer å røyste ved digitalt oppmøte må gjere seg til kjenne med å vise seg på kamera via teams. For å delta via Teams, gå inn her!

SAKLISTE ÅRSMØTE IL HØDD

 1. Godkjenne dei som har røysterett
 2. Velgje dirigentar(ar)
 3. Velgje protokollfører(e)
 4. Velgje to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Handsame innkallinga
 6. Handsame sakliste
 7. Handsame forretningsorden
 8. Handsame idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldingar
 9. Handsame idrettslagets rekneskap i revidert stand
 10. Handsame forslag og saker
  1. Felles innsats for å auke medlemstalet i IL Hødd
  2. Skattefrie gåver til idrettslaget
  3. Medlemskontingent for æresmedlemmar
  4. Heidersmerke
  5. Røysting over oppstart av innebandygruppe i IL Hødd
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
  1. Handsame forslag om oppstart av innebandy i IL Hødd
 14. Foreta følgjande val: Hovudstyret, gruppestyre, kontrollutval, valkomité, lovkomité, heidersmerkekomité, og representantar til ting og møter i dei organisasjonsledd IL har representasjonsrett, eller gje styret fu
 15. llmakt til å oppnemne representantane.
 16. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets rekneskap

Alle dokumenta til årsmøtet kan du sjå her!