Årsmøte IL Hødd

Velkomen til årsmøte i IL Hødd

Dato: Torsdag 21. mars 2024
Tid: 19.30
Stad: Høddvoll (klubbhuset)

Valnemda si innstilling er ikkje klar enno, men vert lagt ut i si heilheit når denne føreligg. Det vert eit kort styremøte rett etter at årsmøtet er ferdig.

Saksliste med dokument finn du i lenke under