Foto: Arne Flatin
Foto: Arne Flatin

Æresmedlemsskap til Bjørn Roppen

Fredag 05. mai fekk Bjørn Roppen tildelt æresmedlemsskap i IL Hødd.

Grunngjeving frå Heidersmerkenemnda

Bjørn har lang fartstid i Hødd og i dei ulike gruppene fotball, handball og ikkje minst i turn. Han har også vore leiar for IL Hødd og for Hødd Allianseidrettslag. Han er i år inne  i sitt 37. år med registrerte frivillege verv i IL Hødd. Først og fremst vert han utnemnd til æresmedlem for den drivkafta han har vore i arbeidet med å få på plass den nye turnhallen. Ifølge styret i turngruppa hadde det truleg aldri stått ferdig ein turnhall her i dag hadde det ikkje vore for denne frivillege. Det er difor med stor glede at me utnemner Bjørn Roppen til æresmedlem i IL Hødd.”