Nye Korona innstrammingar

Regjeringa kom i dag med nye innstrammingar som følgje av den negative smitteutviklinga i det norske samfunnet dei siste vekene. Innstrammingane har dessverre store konsekvensar for breiddeidretten dei neste to vekene.

Hødd Turn og Hødd Handball
All trening er avlyst fram til 18 januar.

Hødd Fotball
Ulsmohallen vert stengd for aktivitet fram til 18 januar. Fotballtrening vil gå som normalt utandørs, men med ein meters avstand. Alle forheld seg til informasjon gitt frå eigne trenarar.

Les meir frå Norges Idrettsforbund her: