Korleis varsle i IL Hødd

Varsling

All form for trakassering og seksuelle overgrep er totalt uforeinleg med idretten sine- og våre verdiar. Vi har nulltoleranse for diskriminering og trakassering uansett kjønn, etnisk bakgrunn, livssyn, seksuell orientering og funksjonshemming i norsk idrett.

Sei ifrå!

IL Hødd skal vere eit trygt idrettslag. Sei ifrå om du eller andre opplever mobbing, diskriminering, trakassering eller overgrep