Seksuell trakassering og overgrep

Seksuell trakassering og overgrep skal ikkje skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon om idrettsglede for alle.

Likevel veit vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssamanheng, ofte uten at det blir rapportert om, handtert eller reagert på.

Du kan lese IL Hødd sine rutinar for handtering, og for varsling i menyen “IL Hødd”